Gamifikace je proces aplikace prvků a principů herního designu v neherním kontextu s cílem zaujmout uživatele a podpořit jejich požadované chování. Gamifikace typicky zahrnuje prvky jako jsou body, odznaky, žebříčky, výzvy a odměny do činností, které nejsou svou podstatou podobné hrám.

Ve světě jazykového vzdělávání je nejznámějším příkladem gamifikace mobilní aplikace Duolingo. K datu napsání tohoto článku využívá následující gamifikační prvky:

 • u každé lekce vyobrazuje ukazatel průbehu,
 • připisuje zkušenostní body po každé lekci,
 • sleduje konzistenci dnů, během nichž je uživatel aktivní, tzv. “streak”,
 • pracuje s úkoly přístupnými jenom na jeden den,
 • poskytuje náhodné odměny v podobě truhel (ale rozmanitost obsahu je velmi omezená),
 • vytváří týdenní žebříčky s cizími lidmi,
 • každý měsíc vyhlašuje nový odznak,
 • uděluje “ocenění” za opakování požadovaných činností,
 • vytváří sociální aspekt tím, že umožňuje přidávat přátele a interagovat s nimi (zasílání gratulací k úspěchu),
 • vybízí k jednorázovým výzvám,
 • na konci roku vytvoří zprávu s údaji o úkonech a času stráveném v aplikaci,
 • pokud za aplikaci uživatel neplatí, má omezený počet životů (možností udělat chybu).

Dříve podporovala aplikace “příběhy”, které lze částečně považovat za gamifikaci obsahu, ale tento prvek z aplikace v mezidobí odstránili.

Všechny jmenované prvky, které Duolingo používá, představují strukturální gamifikaci. Druhým typem gamifikace je obsahová gamifikace. Ta prolíná samotný obsah učebního plánu s herními prvky, například příběhy. Tento typ gamifikace je složitější na vytvoření, a proto se s ním nesetkáte tak často.

Gamifikace není hra!

Gamifikace je způsob, jak zvýšit motivaci a zatraktivnit úkoly, které normálně nechceme dělat. Například Duolingo se specializuje na zatraktivnění překladu z jednoho jazyka do druhého (což mimochodem není nejefektivnější způsob, jak se naučit cizí jazyk). Hry jsou běžně určeny k tomu, aby nás bavily – dokonce i vážné a vzdělávací hry, které jsou obohaceny o didaktický cíl.


Další články: