Možná jste se již setkali s pojmem “vážná hra” (serious game) a nevěděli jste, co to znamená. Možná jste si ho vyhledali a teď si myslíte, že je to jiný termín pro vzdělávací (edukační) hru. Ačkoli spolu oba pojmy souvisejí, neznamenají totéž.

Vážná hra

Vážná hra je hra, která je určena k jinému primárnímu účelu než k čisté zábavě. Zatímco tradiční hry jsou často vytvářeny pro zábavu nebo volný čas, vážné hry jsou vyvíjeny s konkrétními vzdělávacími, tréninkovými nebo informačními cíli. Tyto hry využívají herní mechaniky, technologie a interaktivní prvky k tomu, aby hráče zapojily do učení, rozvoje dovedností, řešení problémů, nebo způsobily změny chování.

Vážné hry lze využít v různých oblastech a odvětvích, včetně vzdělávání, zdravotnictví, vojenského výcviku, firemního vzdělávání a dalších. Jsou navrženy tak, aby simulovaly reálné scénáře a umožnily hráčům procvičovat dovednosti, rozhodovat se a zažívat důsledky v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Vzdělávací hra

Vzdělávací hra je jedním z typů vážné hry. Jde o hry určené k výuce konkrétních znalostí, dovedností nebo předmětů pro studenty poutavějším a interaktivnějším způsobem než tradiční výukové metody.

Vzdělávací hry jsou specificky určeny k výuce školních předmětů nebo dovedností, zatímco vážné hry mají širší cíl – řešit problémy reálného světa nebo cíle nad rámec tradičního vzdělávání.

Co je vhodné pro učení cizích jazyků?

Kouzlo výuky cizího jazyka spočívá právě v tom, že jazyk lze procvičovat pomocí vážných her, ale i vzdělávacích a dokonce i běžných společenských/deskových her bez didaktického cíle. Je možné využít i populární hry, které byly pro vzdělávací účel didakticky upraveny.

Hra zaměřená na konkrétní vzdělávací cíle je skvělým nástrojem, ale její využití je omezené. Pokud je hra správně navržena, stačí ji zahrát nejlépe jednou (nebo jenom párkrát), aby dosáhla svého cíle. Například vzdělávací hru Visitors From Afar lze hrát pouze jednou, a to nejen proto, že to stačí k dosažení didaktického cíle, ale také proto, že se jedná o únikovou hru. 😊

Educational Breakout Boxes Playtesting Event


Další články: