Simulace ve výučbě představují výukové scénáře, v nichž je student umístěn do “světa” definovaného učitelem, který představuje realitu, v níž studenti interagují. Učitel kontroluje parametry tohoto “světa” a využívá je k tomu, aby pomohl žákům dosáhnout výsledků učení. Jedná se tedy o způsob nácviku specifických dovedností v kontrolovaném prostředí, které je navrženo tak, aby se podobalo realitě.

Výuka založená na simulaci je hojně využívána zejména v prostředích, kde je třeba získat praktické dovednosti, např. při řízení automobilu, při lékařských operacích, při zkoušení podmínek na Měsíci apod. Simulace jsou pro NASA tou první metodou, po které sahají, aby zjistili všechny možné výsledky mise tak, aby byli astronauti stoprocentně připraveni a vyhli se zbytočnému nebezpečí.

Obvykle se simulace ve výuce cizích jazyků aplikuje pomocí jednoduchých úkolů na právě probíranou látku. Například u tématu “nakupování” učitel zadá práci ve dvojicích, kde jeden z dvojice studentů představuje prodavače a druhý je zákazník a mají spolu simulovat obchodní transakci.

Mezi výhody využití simulace ve výuce patří:

RPG

Mnohé z těchto přínosů se prolínají s výsledky aplikace výuky založené na hrách. Není také překvapením, že jednou z možností herního přístupu k učení je i samotná simulace. Simulace ve formě hry se nazývá “RPG” (role-playing game, nebo-li “hra na hrdiny”). Nejznámější hra tohoto žánru se jmenuje “Dračí doupě”. Jde o českou adaptaci světoznámé hry “Dungeons and Dragons”.

Ačkoli je v tomto přístupu nejoblíbenější žánr fantasy, existují i hry na “hraní rolí” z reálného světa, které lze do výuky přenést a procvičit v nich konkrétní reálné situace. Z hlediska zábavy však mají fantasy a sci-fi své využití, protože prožívat příběhy, které se vymykají našemu každodennímu životu, je mnohem zajímavější než procvičovat například objednávání večeře v restauraci.

Do jisté míry je však každá hra simulací, protože v ní přebíráme role, do kterých běžně nevstupujeme. Například ve hře Visitors From Afar se můžete stát světozámým lingvistou, který odhalí zákonitosti jazyka mimozemšťanů. Dokonce i v abstraktní hře, jako je Scrabble, hráč jedná v nové realitě – vždyť se běžně nerozhodujeme o složení slova, které má jen omezený počet a výběr písmen.

Simulace a cizí jazyky

Simulace jsou pro studenty cizích jazyků ideálním nástrojem pro rozvoj aktivních jazykových kompetencí (psaní a mluvení) v přímé interakci. Hry na hrdiny umožňují v jazykovém vzdělávání dvojí přístup – buď se zaměřují převážně na exekuci dovedností (téma pak může být i fantasy, sci-fi atd.), nebo také na obsah (reálné situace ze života s relevantní slovní zásobou). Jsou vhodným nástrojem pro učitele malých skupin nebo pro angažované a samostatné studenty, kteří si skupinku dokáží vytvořit a řídit sami.

Simulace jsou v přístupu k učení založeném na hrách podmnožinou her, který lze použít jako hru samotnou i jako nástroj pro gamifikaci obsahu. Jejich využití při vzdělávání jednotlivce je značně omezené, proto doporučujeme vyhledat komunitu nadšených hráčů, u kterých má tento nástroj větší perspektivu vzdělávání, zejména z hlediska jazykové správnosti.


Další články: