Mnoho lektorů používá při výuce cizího jazyka hry, no výběr vzdělávací hry je spíše praktický. Ano, mnozí nazývají hrami jednoduché aktivity, ale někteří do výuky skutečně vnášejí společenské hry, které vyžadují komunikaci, a možná je i přizpůsobují potřebám výuky. Jejich přístup však často není metodický. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak učitelé cizích jazyků k tomuto tématu běžně přistupují, a zmíníme nejdůležitější kritéria, která by měli zvážit, než do výuky přinesou nějakou hru.

Upozornění: Tento článek vychází z informací, které poskytli různí lektoři o své praxi, není však založen na komplexním sběru dat nebo jejich analýze. Údaje v článku jsou zjednodušené, zobecněné a spíše orientační.

Skupinka nadšenců hrá deskovou hru s cílem zlepšit své jazykové dovednosti

Proč lektoři cizích jazyků používají hry?

Lektoři, kteří nerespektují celistvost a komplexnost výuky založené na hrách, využívají tento nástroj jen omezeně. Netěží ze skutečných důvodů, proč jsou hry užitečnou pomůckou, ale když už je do výuky zařadí, je to obvykle z důvodů podobných těmto:

Tyto důvody výběru vzdělávací hry ukazují na přístup používám hry, protože mohu, který nemá nic společného s učením založeným na hrách (game-based learning). Hra hraná bez jakéhokoli kontextu ze života žáka, která nerespektuje jeho potřeby a aktuální poznávací procesy, a nenese prvky systematického opakování, nebude mít kromě chvilkového pobavení trvalý vliv na rozvoj dovedností studentů.

Jak řeší lektoři cizích jazyků výběr vzdělávací hry?

Základní kritéria, která lektoři při výběru hry zohledňují, se řídí těmito parametry:

Učitel hrá vzdělávací hru se svými studenty

Výběr vzdělávácí hry se tak většinou opírá o údaje uvedené na krabici hry. Někteří lektoři, zejména ti, kteří pracují s dětmi, berou v úvahu také tyto vlastnosti her:

V současné době je módou, že někteří vydavatelé deskových her označují krabice různými nálepkami se slogany o tom, jak je hra úžasně vzdělávací, což může výběr lektora také ovlivnit.

Jak metodologicky přistupovat k výběru her pro vzdělávací účely?

Mnoho her, které původně nebyly navrženy jako vzdělávací hry, lze pro tento účel použít buď v nezměněné podobě, nebo s úpravami. Výše uvedená kritéria je při výběru vzdělávací hry třeba zohlednit zejména z praktických důvodů. Kromě toho je třeba při výběru hry, která má být použita jako systematický prostředek ke zvýšení plynulosti v cizím jazyce, vzít v úvahu alespoň následující kritéria:

Lektor cizích jazyků, který implementuje hry do vzdělávacího procesu má po zvážení alespoň těchto kritérií vysokou šanci zvládnout metodické učení cizího jazyka založené na hrách. S uplatněním (nejlépe herních) mechanismů sběru zpětné vazby, implementace zlepšování správnosti mluvy, a průběžnou kontrolou dosažených výsledků, je na nejlepší cestě stát se jazykovým hráčem.

Výběr vzdělávací hry je téma, které se probíralo také na platformě Educator’s Day v roku 2023 (akce pro učitele o využití her pro edukační účely) v rámci každoročního největšího veletrhu deskových her na světe Spiel Messe Essen.

Vzdělávací hry z pohledu vydavatele deskových her.

Další články: